09 :: OS INICIOS DO CINEMA DE FICCIÓN EN GALICIA

A cinematografía dun país constrúese, sobre todo, a través do cinema de ficción. Porén, producir filmes resulta complexo, precísase un equipo de colaboradores, actores e orzamentos axeitados. A pesares de ser documentalista , Gil será a primeira persoa que filmou películas de ficción en Galicia. Un dos seus reclamos publicitarios era “Fanse dramas” ou “impresiona programas con argumento que se lle pida”. A primeira filmación corresponde a unha innovadora experiencia de “cine no teatro” con secuencias proxectadas durante a representación de “El perro verde” de Carlos Arniches no Tamberlick (1914). Pero o seu fito máis coñecido foi a participación como camarógrafo e montador de “Miss Ledya”, dirixida por Rafael López de Haro. Filmada na Pontevedra de 1916, nela aparece Castelao como actor. O resultado final era similar ao cine se estaba a producir daquela en Europa. Tamén realizou películas de ámbito popular como “O muiño do Freixo” filmada en Rubiós en 1926. O derradeiro intento por construír un gran proxecto de ficción foi “País de ensueño” en 1928 e que non puido rematar. Hoxe podería ser un filme a reivindicar dende os postulados da creación audiovisual contemporáneapola mestura entre ficción e documental que propoñía.